Exploratory workshop: “Forging Trusting Nordic Nations”

Nordisk Retorikkforening har fått NordForsk-midler til å organisere en serie med såkalte “exploratory workshops” under overskriften “Trustworthiness: The Rhetorical History of Trust in the Nordics”. Det hele sparkes igang med et åpent seminar ved Aarhus universitet. Velkommen!

Se programmet her

The Nordic Rhetoric Society has secured a grant from NordForsk for a series of “exploratory workshops” on the theme: “Trustworthiness: The Rhetorical History of Trust in the Nordics”. The series launches with an open seminar at Aarhus University. Welcome!

Please find the programme here.

Del:

Klarspråkgeneralen

Johan Tønnesson vant nylig Universitetet i Oslos undervisningspris for innsatsen på et bachelorprogram han selv har etablert, i Klart språk. Her forteller han mer om bakgrunnen for bachelor-programmet og for hvordan han får det til, alt sammen.

Retoriker i felt

Marcia Allison er nyansatt adjunkt ved Aarhus universitet, og forteller her blant om sin tidligere forskning på “European Green Belt”, samt om sine fremtidige forskningsambisjoner.

Afthonios Progymnasmata 2:a upplagan

Progymnasmata: Afthonios’ retoriska övningar översatta och kommenterade av Anders Eriksson Ända sedan antiken har man i de västerländska skolorna övat

Humor som sosial handling

Dr. John Magnus Dahl forvarte nylig sin avhandling om innvandring og humor. Hvordan hører de to størrelsene sammen? Og hvordan kan man forske på dem som retoriske fenomener?