Exploratory workshop: “Forging Trusting Nordic Nations”

Nordisk Retorikkforening har fått NordForsk-midler til å organisere en serie med såkalte “exploratory workshops” under overskriften “Trustworthiness: The Rhetorical History of Trust in the Nordics”. Det hele sparkes igang med et åpent seminar ved Aarhus universitet. Velkommen!

Se programmet her

The Nordic Rhetoric Society has secured a grant from NordForsk for a series of “exploratory workshops” on the theme: “Trustworthiness: The Rhetorical History of Trust in the Nordics”. The series launches with an open seminar at Aarhus University. Welcome!

Please find the programme here.

Del:

Digitalt lanseringsseminarium RhS

Digitalt lanseringsseminarium av Rhetorica Scandinavica temanummer: “Att sätta det sociala i rörelse. Retoriska perspektiv på aktivism i Norden

Stemmekrigene

Anne Dehlie Glædesdahl skal gjøre sitt avhandlingsarbeid om «stemme» – et overraskende kontroversielt emne, gitt at det er noe alle har.

Retorisk miljømedborgerskap

Dr. Kristin Torjesen Marti forsvarte nylig sin doktorgrad om utforming av skriveoppgaver om bærekraft og elevers besvarelser på disse. Hva har hun funnet ut?