Digitalt lanseringsseminarium RhS

Digitalt lanseringsseminarium av Rhetorica Scandinavica temanummer: "Att sätta det sociala i rörelse. Retoriska perspektiv på aktivism i Norden

Digitalt lanseringsseminarium av RhS temanummer: “Att sätta det sociala i rörelse. Retoriska perspektiv på aktivism i Norden”.

Datum: 13 september

Tid: 13.15-14.30

Länk till zoom: https://uu-se.zoom.us/j/2756836504

 

I samarbete med Nordisk retorikförening anordnas ett lanseringsseminarium av Rhetorica Scandinavicas nya temanummer om sociala rörelser i Norden. Seminariet inleds med att gästredaktörerna Kristine Marie Berg (Köpenhamns uni.), Esben Bjerggaard Nielsen (Århus uni.) och Frida Buhre (Uppsala uni) presenterar några av de centrala temana i artiklarna, med fokus på hur olika grupperingar gör sina röster hörda och skapar egna retoriska uttryck och kulturer. Därefter följer ett interaktivt moment där vi delar in oss i mindre grupper och diskuterar ett antal retoriskt intressanta artefakter från olika sociala rörelser. Dessa grupp-rum leds av de olika artikelförfattarna från temanumret och kommer att behandla artefakter från t.ex. miljörörelser och religiösa, antirasistiska och fascistiska rörelser. Tanken är att ‘lätta upp’ det digitala formatet och i gemensam diskussion komma vidare i tankarna om vad sociala rörelser har för roll i skapandet av den retoriska offentligheten. Vi möts igen i hela seminariet för gemensam diskussion och avslutande reflektioner.

Del:

Stemmekrigene

Anne Dehlie Glædesdahl skal gjøre sitt avhandlingsarbeid om «stemme» – et overraskende kontroversielt emne, gitt at det er noe alle har.

Retorisk miljømedborgerskap

Dr. Kristin Torjesen Marti forsvarte nylig sin doktorgrad om utforming av skriveoppgaver om bærekraft og elevers besvarelser på disse. Hva har hun funnet ut?