PhD-kurs ved USN: Retorikk og diskurs mellom makt og medborgerskap

Ph.d.-kurs (5 ECTS/studiepoeng)

Retorikk og diskurs mellom makt og medborgerskap

12., 13. og 14. desember 2023

Sted: Digitalt/Universitetet i Sørøst-Norge, Campus Vestfold

Påmeldingsfrist: 13. oktober

Påmelding: studiekonsulent Liv-Anne.Halderaker@usn.no/ 0047 31009359

Spørsmål om kurset: Iben.Brinch@usn.no/ 0047 95876140

Forelesere: Professor Lisa S. Villadsen (Københavns Universitet), professor Kjell Lars Berge (Universitetet i Oslo), førsteamanuensis Kristian Bjørkdahl (Universitetet i Oslo), førsteamanuensis Yngve Benestad Hågvar (OsloMet) og førsteamanuensis Iben Brinch (Universitetet i Sørøst-Norge, kursansvarlig).

 

Om kurset

Offentlighetskulturen – med vekt på saklig argumentasjon, ordentlighet og redelighet – er under sterkt press og forandring. Et samfunn som ønsker bred demokratisk deltakelse, må vurdere hvordan det skal legge til rette for en inkluderende, praktisk og sannhetsorientert ytringskultur som inkluderer medborgerne. Doktorgradskurset Retorikk og diskurs mellom makt og medborgerskap er tilrettelagt for kandidater som ønsker fordypning i retorikk og diskursanalyse som teoretisk grunnlag og utgangspunkt for tekstanalyse. Relevansen av temaet som kurset tar opp, er særlig stor for forskningsprosjekter som undersøker tekst, kommunikasjon og/eller læringsprosesser med et kommunikasjonsperspektiv, i et samfunnsmessig perspektiv, i et demokratisk perspektiv eller i et maktperspektiv. Kurset og emnet for kurset er dessuten rettet mot prosjekter som forholder seg til den offentlige diskursen om barnehage, skole, høyere utdanning og forskningsformidling, og prosjekter som beskjeftiger seg med demokratiforståelse og retorikk i utdanningsløpet. Samtidig skal kurset bidra til å høyne bevisstheten om og kvaliteten av forskerens egen tekstproduksjon og forskningsformidling, idet også forskeren er en viktig deltaker i offentligheten.

Kurset er på engelsk og skandinavisk.

Innlevering av kursessay: 15. februar 2024.

Del:

Digitalt lanseringsseminarium RhS

Digitalt lanseringsseminarium av Rhetorica Scandinavica temanummer: “Att sätta det sociala i rörelse. Retoriska perspektiv på aktivism i Norden

Stemmekrigene

Anne Dehlie Glædesdahl skal gjøre sitt avhandlingsarbeid om «stemme» – et overraskende kontroversielt emne, gitt at det er noe alle har.

Retorisk miljømedborgerskap

Dr. Kristin Torjesen Marti forsvarte nylig sin doktorgrad om utforming av skriveoppgaver om bærekraft og elevers besvarelser på disse. Hva har hun funnet ut?