Moderne retorikk – et skandinavisk leksikon

Arbeidet med et skandinavisk fagleksikon i retorikk er i gang. Interesserte bes melde seg!

Redaktør Kristian Bjørkdahl (UiO), med et redaksjonsråd bestående av Lisa Villadsen (KU), Kjell Lars Berge (UiO) og Erik Bengtson (UU/SH), er nå i gang med et arbeid for å lage et fellesskandinavisk – altså trespråklig – fagleksikon i retorikk. Leksikonet tar mål av seg å være definerende for retorikkfaget slik det utøves i Skandinavia, og retter seg primært mot studenter og forskere i retorikk og dens nabofag, men vil også være av interesse for tilsvarende i flere andre fag, samt for ulike typer praktikere, som lærere, kommunikasjonsrådgivere, taleskrivere, m.fl. Leksikonet vil ha tekster i tre omfangskategorier – korte notiser (på 300-1000 ord), middels lange essays (3000-5000 ord), og fullt utviklede artikler (6000-12000 ord) – og vil publiseres både som fysisk bok og som en open access-nettside.

Redaksjonsrådet har laget et opplegg for oppslagsord, og inviterer nå bidragsytere løpende. Imidlertid er det også anledning til å spille inn forslag til oppslagsord/tekster, samt å stille seg til disposisjon som forfatter. Forfatterne må ikke nødvendigvis ha fagretorisk bakgrunn; det viktigste er at man har solid kompetanse på det man skriver om.

Er du interessert i å bli involvert, ta kontakt med Kristian Bjørkdahl.

 

Del:

Digitalt lanseringsseminarium RhS

Digitalt lanseringsseminarium av Rhetorica Scandinavica temanummer: “Att sätta det sociala i rörelse. Retoriska perspektiv på aktivism i Norden

Stemmekrigene

Anne Dehlie Glædesdahl skal gjøre sitt avhandlingsarbeid om «stemme» – et overraskende kontroversielt emne, gitt at det er noe alle har.

Retorisk miljømedborgerskap

Dr. Kristin Torjesen Marti forsvarte nylig sin doktorgrad om utforming av skriveoppgaver om bærekraft og elevers besvarelser på disse. Hva har hun funnet ut?