Er du allerede medlem?
Log inn her:

Medlemskap

Som medlem av Nordisk Retorikkforening, støtter du det sentrale initiativet for å styrke retorikkfaget i Norden. Tilbake får du tilgang til foreningens medlemssone, der nordiske retorikere kan utveksle og diskutere utgivelser, prosjektplaner og -søknader, undervisningsopplegg og potensielle samarbeid. Du vil også få et jevnlig nyhetsbrev der vi samler opp det viktigste som skjer i det nordiske retorikkmiljøet. Fremover vil foreningen dessuten stå som ansvarlig for den Nordiske konferansen for retorikkforsking (NKRF), og planen er at medlemskap i foreningen skal gi redusert konferanseavgift. Som medlem vil du også bli invitert til både digitale og fysiske seminarer og workshops innimellom NKRF-arrangementene, og vil også kunne få foreningens støtte med å organisere slike ved din institusjon.

I noen grad vil foreningen også fungere som interesseorganisasjon overfor de ulike lærestedene for retorikk i Norden, og vil dermed kunne bistå med planlegging og gjennomføring av tiltak for å styrke forskning og undervisning i retorikk ved din institusjon.