Arkiv

Humor som sosial handling

Dr. John Magnus Dahl forvarte nylig sin avhandling om innvandring og humor. Hvordan hører de to størrelsene sammen? Og hvordan kan man forske på dem som retoriske fenomener?

Afthonios Progymnasmata 2:a upplagan

Progymnasmata: Afthonios’ retoriska övningar översatta och kommenterade av Anders Eriksson Ända sedan antiken har man i de västerländska skolorna övat sin framställningsförmåga med hjälp av

Arkiv