Ny retorikfilosofisk antologi hyllar och utmanar Mats Rosengrens verk

Den första november firades retorikprofessor Mats Rosengrens 60-årsdag (i efterskott) i Uppsala med lanseringen av antologin Shadows in the Cave: Revisiting Rosengren’s Doxology. Som titeln antyder är boken lika delar hyllningsskrift och vetenskaplig dialog med Rosengrens tänkande, det senare än mer aktuellt då det år 2022 var 20 år sedan Doxologi: En essä om kunskap gavs ut för första gången.

Antologin har redigerats av Rosengrens tidigare och nuvarande retorikdoktorander, och den innehåller bidrag från såväl det skandinaviska och det internationella retorikfältet som den bredare humanistiska forskningstradition inom vilken Rosengren verkar. De olika kapitlen erbjuder allt ifrån översättningar och filosofiska essäer till vetenskapliga artiklar, vilket tillsammans speglar den formmässiga och tematiska bredd som kännetecknar Rosengrens verk. Dispositionsmässigt består boken av två delar – Essays to Mats och Studies in Doxa – där den inledande presenterar texter skrivna med större formmässig och stilistisk frihet medan den avslutande innehåller något mer strikta sakkunniggranskade artiklar. I sin helhet är antologin därmed också ett bidrag till, samt utveckling av, det som inom det skandinaviska retorikfältet ibland kallats för Rosengrens ”filosofiska retorik”.

Boken har givits ut av Retorikförlaget och finns till försäljning i både fysisk och elektronisk form (https://www.retorikforlaget.se/rf/shadows-in-the-cave-revisiting-rosengrens-doxology/). Hos Retorikförlaget finns även alla sakkunniggranskade artiklar tillgängliga som Open Access.

I del ett finner ni bidrag av: Ulrika Björk, Otto Fischer, Ingvild Folkvord & Jean Lassègue, Hans Marius Hansteen, Dimitrios Iordanoglou, Janne Lindqvist, Ingmar Meland, Sharon Rider, Elsa Rosengren & Mathilda Rosengren och Jesper Svenbro.

I del två finner ni bidrag av: Gunilla Almström Persson, Erik Bengtson, Wincharles Coker, Karl Ekeman, Jens E. Kjeldsen, Patrik Mehrens, Ola Sigurdson, Alexander Stagnell, Jon Viklund och Lisa S. Villadsen.

 

Del:

Digitalt lanseringsseminarium RhS

Digitalt lanseringsseminarium av Rhetorica Scandinavica temanummer: “Att sätta det sociala i rörelse. Retoriska perspektiv på aktivism i Norden

Stemmekrigene

Anne Dehlie Glædesdahl skal gjøre sitt avhandlingsarbeid om «stemme» – et overraskende kontroversielt emne, gitt at det er noe alle har.

Retorisk miljømedborgerskap

Dr. Kristin Torjesen Marti forsvarte nylig sin doktorgrad om utforming av skriveoppgaver om bærekraft og elevers besvarelser på disse. Hva har hun funnet ut?