Afthonios Progymnasmata 2:a upplagan

Progymnasmata: Afthonios’ retoriska övningar översatta och kommenterade av Anders Eriksson

Ända sedan antiken har man i de västerländska skolorna övat sin framställningsförmåga med hjälp av en serie retoriska övningar kallade progymnasmata. I dessa ”för-övningar” fick eleverna lära sig att återberätta fabler, förlänga och förkorta berättelser, berätta roliga historier, finna tesen i en text och utlägga dess betydelse. De övade sig i att argumentera för och emot, prisa och smäda, göra livfulla beskrivningar och att karaktärisera personer genom inlevelse i olika roller.
Afthonios, retoriklärare i Antiochia på 300-talet e. Kr., skrev den mest spridda versionen av progymnasmata. Hans betydelse för utbildningsväsendet kan knappast överskattas. Ett epigram sammanfattar: ”Vill du bli vän med retoriken, lär av Afthonios praktiken”.
Afthonios’ grekiska text utkom i kommenterad svensk översättning första gången 2002, med inledning och kommentar av docent Anders Eriksson. Sedan dess har det internationella intresset för progymnasmata ökat. Detta omvittnas bland annat av återkommande sessioner vid internationella konferenser, den tematiska konferensen Les progymnasmata en pratique de l’Antiquité à nos jours 2018, och forskningspublikationer om övningsserien som en del i retorikens idéhistoria – och som ett retorikdidaktiskt verktyg för vår samtid. Övningsserien har inspirerat retorikutbildningar vid flera universitet runt om i världen.
Anders Erikssons svenska översättning ges nu ut i en andra bearbetad upplaga genom Studia Rhetorica Lundensia, som tidigare gett ut Retorikens grunder (Anders Eriksson, 2017), en kursbok som presenterar övningsserien för samtida studenter. Den andra upplagan av Progymnasmata: Afthonios’ retoriska övningar innehåller en nyskriven inledning som uppdaterar forskningsläget.

Del:

Digitalt lanseringsseminarium RhS

Digitalt lanseringsseminarium av Rhetorica Scandinavica temanummer: “Att sätta det sociala i rörelse. Retoriska perspektiv på aktivism i Norden

Stemmekrigene

Anne Dehlie Glædesdahl skal gjøre sitt avhandlingsarbeid om «stemme» – et overraskende kontroversielt emne, gitt at det er noe alle har.