Om foreningen

Nordisk Retorikkforening har som formål å fremme forskning på, studier av og undervisning i retorikk i Norden, samt legge til rette for faglig samarbeid mellom foreningens medlemmer og med det øvrige samfunnet.

Foreningen jobber for å understøtte kommunikasjon og øvrig infrastruktur for forskning, utdanning og formidling om retorikk på tvers av de nordiske landene, samt for å bedre retorikkfagets synlighet og institusjonalisering i Norden. Vi driver denne nettsiden og et tilhørende nyhetsbrev; vi organiserer forelesninger og seminarer om retoriske temaer; og vi står ansvarlig for den Nordiske konferansen for retorikkforskning (NKRF).

Foreningen er fellesnordisk, men er registrert i Norge, og har juridisk og økonomisk hjemsted her. Enhver som stiller seg bak foreningens formål, kan bli medlem.