Komplekse, multimodale kommunikationsformer præger vores tid. Privatejede platforme, algoritmer og AI er med til at forme mange af tidens kommunikationspraksisser og handlekraft, og den digitale og teknologiske udvikling stiller tydeligt nye krav til retorikken på alle dens felter. Samtidig har retorikken en stærk analog side, hvor steder, kroppe og materialer fortsat står centralt i den kommunikative handling.

Med temaet ”Retorik i digital og teknologisk transition” ønsker vi at understøtte kollegiale diskussioner om de muligheder og udfordringer, som retorisk praksis, teori, metode, didaktik og kritik står midt i. Hvilke multimodale fænomener og betingelser bør vi som fagfelt forholde os til, og hvilke nye forskningsspørgsmål rejser det? Hvilke begrænsninger har klassisk retorik i mødet med det digitale – og hvilke uudnyttede potentialer? Hvordan kan den retoriske tradition og nutidig retorisk forskning bidrage til forståelsen af, hvordan det digitale og analoge optræder i stadig nye blandingsforhold og -former? Hvilke muligheder har retorikken for transdisciplinære samarbejder, fx med digital humaniora?

Les hele utlysningen her: CfP NKRF9.

Les mer på konferansesiden.