Retorikcentrum: Nationens myter och sånger

Rudolf Rydstedt tar avstamp i några centrala sånger från Ryssland/Sovjet och Australien och berättar om retoriska strategier som stärker nationens identitet.

Föreställningar om nationell identitet och tillhörighet spelar stor roll för vilka retoriska strategier som biter, inte minst vilka mål som uppfattas som självklara. För att ta ett aktuellt exempel så spelar storryska föreställningar om Rysslands historiska uppgift stor roll som en drivkraft för den nuvarande ”militära operationen” i Ukraina.

En komplikation är att den nationella identiteten bygger på en väv av föränderliga och flertydiga föreställningar. Kulturella yttringar, som ceremonier vid högtider, litteratur och musik fyller en central funktion genom att de inte bara bidrar till att befästa nationens myter utan även till att skapa och vidareutveckla dem. I föreläsningen kommer dessa frågor att diskuteras främst med utgångspunkt i kontrasten mellan hur vi möter nationen i några centrala sånger från Ryssland/Sovjet respektive Australien.

The event is finished.

Date

Jan 31 2023
Expired!

Time

18:15 - 19:45

More Info

Read More
Göteborgs Universitet

Location

Göteborgs Universitet
J336 på Humanisten, Renströmsgatan 6, Göteborg
Website
https://www.gu.se/
Retorikcentrum

Organizer

Retorikcentrum
Website
https://www.gu.se/svenska-spraket/retorikcentrum
Read More