Oslo: Erik Bengtson, “Från Greenwashing till God Grön Marknadsföring: Ett retorikvetenskapligt bidrag till en tvärvetenskaplig samhällsutmaning”

Erik Bengtson er i ferd med å ferdigstille en bok om grønnmarkedsføring, og kommer til Forskerseminaret i tekst og retorikk for å legge frem dette arbeidet.

Erik Bengtson er forsker i retorikk ved Litteraturvetenskapliga institutionen, ved Uppsala universitet. Han har blant annet forsket på myter, på ideen om doxa, samt på grønnvasking og grønn markedsføring. Med Oskar Mossberg ferdigstiller han nå en bok om sistnevnte tema, som han vil legge frem på seminaret.

The event is finished.

Date

May 11 2023
Expired!

Time

14:15 - 16:00

More Info

Read More

Organizer

Forskerseminaret i tekst og retorikk
Website
https://www.hf.uio.no/iln/forskning/grupper/tekstretorikk/index.html
Read More