Oslo: Eirik Vatnøy: “Retorisk argumentasjon – bredt og snevert”

Førsteamanuensis Eirik Vatnøy holder et innlegg for Forskerseminaret i tekst og retorikk om rasjonalitet og retorisk argumentasjon

Eirik Vatnøy er førsteamanuensis i retorikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo. I dette innlegget ser han nærmere på nyere teorier om rasjonalitet og hvilke implikasjoner disse har for retorisk argumentasjon som felt: Forskning på hjernen og hva vi bruker den til er i rasende utvikling. Men hvilken betydning har egentlig det for hvordan vi forstår rasjonalitet i retorikken? I dette foredraget diskuterer jeg retorisk argumentasjonsteori i lys av aktuelle teorier om rasjonalitet og kognisjon. Jeg vil også presentere et forslag til hvordan «dual process»-teorier om kognisjon kan omformuleres til en teori om praktisk argumentasjon, noe som gir oss nye innganger til spørsmålet om forskjellige argumentasjonssjangere og hva som er god og dårlig argumentasjon.

 

 

 

 

The event is finished.

Date

Apr 27 2023
Expired!

Time

14:15 - 16:00

Organizer

Forskerseminaret i tekst og retorikk
Website
https://www.hf.uio.no/iln/forskning/grupper/tekstretorikk/index.html