NKRF8

RETORIK UTAN GRÄNSER

Vi lever i en värld där, vad många uppfattat som abstrakta hot i framtiden – som pandemier och klimatförändringar – eller historiska problem – som migration och populism – förvandlats till kriser i omedelbar nutid. Sådana kriser trotsar geografiska gränser, även om nutidens politik har en tendens att istället återupprätta gränser. Samtidigt hjälper teknisk och medial utveckling oss att inte bara överskrida geografiska utan också konceptuella gränser, som de mellan människa och icke-människa eller mellan natur och teknik. Upplösningen av dessa konceptuella gränser leder oundvikligen till att akademiska gränser mellan ämnen och mellan teori och praktik utmanas. Som retoriker är vi väl lämpade att undersöka och kanske också omdana gränserna.

Temat för 8:e Nordiska Konferensen för RetorikForskning är ”Retorik utan gränser.” Med temat vill vi starta diskussioner om retorisk teori och praktik som sträcker sig bortom geografiska, konceptuella och ämnesmässiga gränser – särskilt i sådana avgörande tider. Vad har retoriken för roll att spela i vårt historiska nu? Vilka tvärvetenskapliga samarbeten och korspollineringar kommer att rusta retoriken att möta nutidens utmaningar?

Vi söker bidrag som tar itu med skiftande geografiska, konceptuella och ämnesmässiga gränser. Bidrag kan behandla historia eller nutid och vara baserad på teori, empiri eller praktik. Möjliga – men inte nödvändiga – ämnen:

  • Retorik mellan semiotiska och sensoriska gränser
  • Mänsklig och icke-mänsklig retorik
  • Retorik och kriskommunikation
  • Retorisk pedagogik och virtuell närvaro
  • Retorik, identitet och politik
  • Retorik bortom västvärlden

 

Vi välkomnar givetvis presentationer som knyter an till temat, men som vanligt är NKRF en bred konferens där också andra ämnen välkomnas.

Konferensen hålls huvudsakligen på skandinaviska språk. Presentationer på engelska kan godtas.

Plenarföredrag:

Laurie Gries, University of Colorado Boulder
Øyvind Ihlen, Universitetet i Oslo
Karma R. Chávez, The University of Texas at Austin

Organisationskommittén:

Marie Gelang
Waldemar Petermann
Noah Roderick
Assimakis Tseronis

Mer information och anmälan

Anmälan på Örebro universitets websidor: https://www.oru.se/institutioner/Humaniora-utbildning-och-samhallsvetenskap/konferenser/nkrf8/.

The event is finished.

Date

Oct 12 - 14 2022
Expired!

Time

All Day

More Info

Read More

Location

Örebro Universitet

Organizer

Institutionen för Humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap
Read More