Forum for tekstforskning (FOT) #15

Demokratisk kommunikasjon

Det tradisjonsrike Forum for tekstforskning organiseres i år av Forskergruppen for tekst og retorikk ved Universitetet i Oslo, som et digitalt arrangement, 4.-5. november 2021. Temaet er demokratisk kommunikasjon, og fokus er på særlig tre områder:

  1.     Koronakommunikasjon og klarspråk.
    Mange kolleger er involvert i små og større prosjekter om myndighetskommunikasjon under pandemien. Den lange svenske forsknings- og praksistradisjonen i møte med det nå ganske intensiverte norske klarspråkarbeidet (forskning og praksis) gjør klarspråk til et viktig og aktuelt tema i demokratisk perspektiv.
  2.     Demokratiets sjangere.
    «Sakprosa» har publisert stoff om statsbedrifters årsrapportering og om «scenariet» som offentlig sjanger. Jeg er selv involvert i en forskningssøknad om «høringsinstituttet» som sjanger og har tidligere vært med i bokprosjektet «Rapporten», om rapporten som sjanger. Det mangler sjangerkunnskap om en rekke av demokratiets sjangere.
  3.     Literacyforskning som demokratiforskning.
    I Norden generelt og Oslo spesielt er det så vidt mye forskning, ikke minst innen utdanningsfeltet, med eksplisitt literacy-innretning at jeg tror vi kan skaffe en del interessante bidragsytere ved å løfte dette fram som et undertema.

PhD Ida Seljeseth:
Retorisk medborgerskap – en forutsetning for et demokratisk klarspråk

 

Kjell Lars Berge og Per Ledin:
Tekster som kulturelle artefakter. Teoretiske premisser for forskning I “sakprosa”

 

For mer informasjon og påmelding: http://sakprosasiden.no/konferanse-demokratisk-kommunikasjon/

The event is finished.

Date

Nov 04 - 05 2021
Expired!

Time

All Day
Online

Location

Online

Organizer

Forskergruppen for tekst og retorikk ved Universitetet i Oslo
Email
johan.tonnesson@iln.uio.no
Website
http://sakprosasiden.no/konferanse-demokratisk-kommunikasjon/