Forskerseminaret i tekst og retorikk: Cecilie Drougge Halsteensgaard, “Klart lovspråk og retorisk handlekraft i skoleverkets tekster”

I skoleverket eksisterer det en rekke tekster av juridisk karakter. En relevant tolkning av disse tekstene innebærer at læreren tar i bruk faglig pedagogisk skjønn. Dermed må også læreren gjennom disse tekstene tilskrives en viss grad av handlekraft. Kan et klart lovspråk bidra til at profesjonsutøveren tildeles en profesjonsstemme med handlekraft i møte med de juridiske tekstene?

The event is finished.

Date

Oct 12 2023
Expired!

Time

13:15 - 15:00

More Info

Read More

Location

Universitetet i Oslo
Universitetet i Oslo, Oslo, Norge

Organizer

Forskerseminaret i tekst og retorikk
Website
https://www.hf.uio.no/iln/forskning/grupper/tekstretorikk/index.html
Read More