Digitaliseringens och datafieringens demokratiska dilemma

Publicering och öppenhet av forskningsdata och offentliga samlingar lyfts fram ofta i den nutida diskursen som en demokratidrivande fråga. Utnyttjandet av data som skapats med allmänna medel eller bevaras i offentliga arkiv beskrivs som en rättighet. Samtidigt framställs samlingarna som en viktig resurs för skapande av allmän nytta i samhällspolitiska nyckelområden som välfärd, miljö och kultur.

Det finns dock betydande hinder som gör det svårt att förverkliga de inte sällan synnerligen höga förväntningarna. Det finns upphovsrättsliga och integritetsrelaterade problem särskilt i samband med kommersiellt och privat material och persondata som gör det svårt att publicera material. Samlingarna är inte alltid åtkomliga. Tekniskt nåbara samlingar är inte nödvändigtvis beskrivna så att de är intellektuellt tIllgängliga. Särskilt i samband med digitisering av samlingar glöms alltför ofta hur viktigt det är att beskriva också det som inte finns tillgängligt i digitalt format och vad är materialets ursprungskontext.

The event is finished.

Date

Jan 24 2023
Expired!

Time

13:15 - 16:00

More Info

Read More

Location

Humanistiska teatern Engelska parken
Read More